Kurs dla studentów Informatyki MU I, studiów zaocznych.