Wybrane zagadnienia dotyczące teorii i praktyki programowania obiektowego.