Ćwiczenia praktyczne z przedmiotu podstawy programowania w roku akademickim 2019/2020r.