Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), semestr 5.

Celem zajęć w tym module jest zapoznanie studentów z metodami wyszukiwania informacji w Internecie. Dzięki temu student powinien wykazać się znajomością działania wyszukiwarek internetowych działających nie tylko w oparciu o operacje logiki boolowskiej ale i innych metod wyszukiwania: rozmytego, strukturalnego, koncepcyjnego. Dodatkowo student będzie potrafił na dowolnej stronie internetowej wbudować okno wyszukiwania np. do wyszukiwarki Google, pobrać wyniki, odpowiednio je przetworzyć i wyświetlić użytkownikowi. W ramach przedmiotu student nauczy się także wykonać dla dowolnej strony internetowej raporty w ramach Google Analytics Services pozwalające na generowanie zestawień dotyczących ruchu na stronie
WWW w celu wyciągnięcia wniosków. To pozwala udoskonalać stronę WWW, wpływać na jej pozycjonowanie. W ramach modułu student poznaje także algorytmy rządzące wynikami wyszukiwarek jak np. PageRank. Na koniec studenci mają szansę poznać tajniki działania tzw. inteligentnych wyszukiwarek internetowych oraz sklepów internetowych wykorzystujących algorytmy analizy koszykowej do realizacji zadania personalizacji stron WWW.