Kurs poświęcony jest przeprowadzeniu egzaminu pisemnego z analizy matematycznej II dla studentów II roku studiów I stopnia na matematyce stacjonarnej.