Moduł Metody badań biomateriałów ma umożliwić studentowi/studentce poszerzenie wiedzy z zakresu zjawisk, zasad działania i budowy aparatury badawczej, które stosowane są w zaawansowanych technikach i metodach pomiarowych służących do charakteryzowania struktury oraz podstawowych właściwości biomateriałów. Dzięki temu student/studentka powinni opanować obsługę aparatury naukowo-badawczej oraz nabyć umiejętności interpretacji wyników pomiarowych. Zrozumienie zjawisk i zasad działania ma doprowadzić do umiejętnego zastosowania odpowiedniej techniki badawczej do oceny struktury i własności biomateriałów.