Moduł wybieralny dla 3 roku matematyki I stopnia. Matematyczne podstawy baz danych (algebra RBD) oraz podstawy SQL (Data Query Language, Data Definition Language, Data Manipulation Language).