Kurs na potrzeby weryfikacji efektów uczenia się na zajęcia z Baz danych dla 1 roku studiów magisterskich na kierunku Matematyka