Kurs w celu koordynacji i dokumentowania postępów w przygotowaniu projektu zespołowego.