Kurs przeznaczony dla studentów II roku technologii chemicznej.