Kurs na potrzeby wykładu monograficznego  Teoria i praktyka dowodu matematycznego dla studentów matematyki (2. i 3. rok).