Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z zagadnieniami związanymi z zespołami klasyfikatorów oraz metodami fuzji wykorzystywanymi podczas generowania decyzji grupowych. W ramach przedmiotu omówione zostaną również wybrane zagadnienia z teorii gier. 

Treści: 

  1. Topologia i architektura klasyfikatorów kombinowanych (multiple classifier system) 
  2. Metody budowy klasyfikatorów kombinowanych: Bagging, Boosting, metody doboru zmiennych objaśniających 
  3. Metody łączenia wyników predykcji klasyfikatorów bazowych: metody fuzji z poziomu abstrakcyjnego, rangowego i pomiarowego 
  4. Zagadnienie zróżnicowania modeli bazowych 
  5. Macierz wypłat i równowaga Nasha 
  6. Wprowadzenie do gier n-osobowych i wartość Shapleya