Kurs przeznaczony dla studentów III roku technologii chemicznej.