Kurs zawiera materiały pomocnicze dla słuchaczy wykładu ze Wstępu do analizy matematycznej dla studentów I roku matematyki. Wykład będzie prowadzony w semestrze zimowym 2022/23.