Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości podstawowych aplikacji komputerowych
(edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej). Studenci zaznajamiani są ze
środowiskiem TeX/LaTeX -podstawowym edytorem dla nauk ścisłych. Prezentacje z wykorzystaniem języka LaTeX. Język HTML z
wykorzystaniem arkuszy CSS. Dodatkowo studenci zaznajamiani są z pozycyjnymi systemami liczbowymi, zapisem stałopozycyjnym i
zmiennopozycyjnym liczb, systemem SAGE - pakietem do obliczeń matematycznych, a także z usługami w sieciach informatycznych,
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, przechowywaniem danych na swoim komputerze lub w chmurze, formami zapisu informacji
w komputerze (multimedia), kompresją, archiwizacją, zasadami bezpieczeństwa w systemach informatycznych oraz zasadami BHP przy
obsłudze sprzętu komputerowego.