Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości podstawowych aplikacji komputerowych (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej). Studenci zaznajamiani są ze środowiskiem TeX/LaTeX -podstawowym edytorem dla nauk ścisłych. Prezentacje z wykorzystaniem języka LaTeX. Język HTML z wykorzystaniem arkuszy CSS. Dodatkowo studenci zaznajamiani są z pozycyjnymi systemami liczbowymi, zapisem stałopozycyjnym i zmiennopozycyjnym liczb, systemem SAGE - pakietem do obliczeń matematycznych, a także z usługami w sieciach informatycznych, pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, przechowywaniem danych na swoim komputerze lub w chmurze, formami zapisu informacji w komputerze (multimedia), kompresją, archiwizacją, zasadami bezpieczeństwa w systemach informatycznych oraz zasadami BHP przy obsłudze sprzętu komputerowego.