Na zajęciach poruszane będą zagadnienia dot.: architektury maszyn cyfrowych, elementów składowych komputerów, podstaw techniki cyfrowej, programowania w niskopoziomowym języku asemblera, programowania w języku C rozwiązań systemowych, programowania w powłoce systemu operacyjnego, tworzenia procedur wsadowych, omówienia systemu plików i partycjonowania dysyku, rozruchu systemu operacyjnego, jego konfiguracji i utrzymania (MS Windows, Linux) oraz przeglądu podstawowych usług i zabezpieczenia systemu operacyjnego.