Kurs przedmiotowy "wstępu do systemów operacyjnych" omawia podstawowe zagadnienia dot. systemów operacyjnych Windows/Linux, w szczególności powłoki systemowe CMD/Bash, implementację skryptów użytkownika, procedury instalowania systemu operacyjnego, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, doboru systemu plików i urządzeń dyskowych, zarządzania użytkownikami, zabezpieczenia i konserwacji systemu operacyjnego, a także wybranych zagadnień sieciowych, pracę w sieci i udostępnianie zasobów.