Kurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku technologia chemiczna.