konwersatorium z przedmiotu Algorytmy i struktury danych, matematyka, I rok, II stopień