Kurs „Technologie wytwarzania materiałów” ma umożliwić studentom zapoznanie się z technikami otrzymywania i przetwórstwa tworzyw konstrukcyjnych.