Kurs stanowi bazę dydaktyczną dla przedmiotu kierunkowego dla sekcji finansowej na studiach pierwszego stopnia