Kurs poświęcony jest metodom otrzymywania monokryształów i substancji polikrystalicznych. W ramach tego przedmiotu omawiane są etapy krystalizacji, warunki termodynamiczne procesu krystalizacji. 

Ponadto omawiane są reakcje w fazie stałej oraz spiekanie jako metoda otrzymywania polikryształów.