Kurs omawia metody otrzymywanie monokryształów, które są stosowane zarówno w laboratoriach naukowych jak i w przemyśle. W ramach kursu student zapoznaje się z takimi metodami jak metoda Czochralskiego, Bridgemanna, Verneuila czy topnienia strefowego. Są to metody stosowane na skalę przemysłową. Prezentowane w ramach wykładu metody laboratoryjne, to metoda gazowego transportu chemicznego, metoda wiszącej kropli oraz wszelkie odmiany krystalizacji z roztworu.