Algorytmy i struktury danych, konwersatorium, informatyka stosowana, gr. 3