W ramach zajęć omawiane są podstawy zjawiska adsorpcji, katalizy i budowa katalizatorów heterogenicznych. Prezentowane są również wybrane procesy z użyciem katalizatorów heterogenicznych oraz zastosowania cieczy jonowych w katalizie.