Tworzenie aplikacji webowej jest coraz bardziej skomplikowane. Szczególnie jest to zauważalne, gdy wcześniej nie używaliśmy aktualnie stosowanych frameworków JavaScript. W opisywanym przypadku napisanie prostej aplikacji może pochłonąć nawet kilka tygodni. Skomplikowanie procesu tworzenia aplikacji jest związane z tym, że większość narzędzi wymusza korzystanie z takich narzędzi jak terminal, npm (ang. Node Package Manager), Babel, Bootstrap, Material Design czy Webpack. Na zajęciach studenci poznają framework Vue.js, który zakłada progresywność, czyli dynamiczne dostosowanie narzędzia do aktualnych wymagań stawianych przez pisaną aplikację. W przypadku prostych witryn www możliwe jest korzystanie z Vue na takiej samej zasadzie jak ma to miejsce w jQuery, czyli dodanie znacznika <script>. W przypadku bardziej wymagających aplikacji sam framework również się rozwinie zwiększając swoje możliwości przez co stajemy się bardziej produktywni podczas tworzenia projektu aplikacji. Vue zostało opracowane nie tylko przez informatyków, ale również przez osoby, których zawody skupiają się na ludziach, przez co studenci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nowym narzędziem nie będą czuć się zagubieni. Vue.js obok takich frameworków jak React czy Angular jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem do budowania aplikacji, a znajomość omawianego na zajęciach narzędzia jest ważne z punktu widzenia rozwoju kariery w kierunku programisty aplikacji internetowych.