Kurs pozwala zgłębić informacje związane z wyszukiwaniem informacji w systemach informacyjnych. W ramach kursu studenci poznają 5 różnych metod wyszukiwania informacji: metodę list prostych, metodę list inwersyjnych, metodę łańcuchową oraz metodę Saltona i Składowych Atomowych. W ramach każdej metody student poznaje metody przechowywania opisów obiektów, metody wyszukiwania odpowiedzi na pytania w systemach zorganizowanych wg danej metody, metody aktualizacji informacji w takich systemach. Dodatkowo poznają metody szacowania czasów wyszukiwania a także parametry oceny danej metody: redundację czy zajętość pamięci.