Przedmiot jest ujęty w siatkach studiów II stopnia Informatyki na specjalności IJO.