Kurs dla modułu Logika dla Informatyków dla studentów studiów niestacjonarnych na semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.