Wykład obejmuje treści wykładu specjalistycznego, przeznaczonego dla trzeciego roku studiów pierwszego stopnia.