Wykład z analizy matematycznej na I semestrze studiów licencjackich, dla studentów matematyki.