Głównym celem kursu jest przedstawienie klasycznych zagadnień teorii grafów i ich zastosowań do rozmaitych problemów; w tym z zakresu zarządzania i ekonomii. Podczas omawiania podstawowych własności grafów prezentować będziemy algorytmy pozwalające wyznaczać te właściwości. Opisane algorytmy będą analizowane i wykorzystane do rozwiązywania zadań praktycznych.

Program kursu:
  1. Podstawowe definicje teorii grafów.
  2. Przykłady grafów.
  3. Poruszanie się po grafach; problem najkrótszej drogi.
  4. Grafy eulerowskie i półeulerowskie; problem chińskiego listonosza.
  5. Drzewa i lasy; problem minimalnych połączeń, problem zliczania izomerów.
  6. Grafy hamiltonowski i półhamiltonowskie; problem komiwojażera.
  7. Grafy planarne.
  8. Grafy geometrycznie dualne.
  9. Kolorowanie grafów; problem przechowywania chemikaliów.
  10. Skojarzenia; problem kojarzenia małżeństw, problem harmonogramu zajęć.