Moduł "analiza funkcjonalna" ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami analizy funkcjonalnej, doboru stosownych przestrzeni i wykorzystania odpowiednich operatorów w szeroko rozumianej analizie.

Przewiduje się realizację następujących treści programowych:

  1. Przestrzenie unormowane i przestrzenie Banacha.
  2. Przekształcenia liniowe przestrzeni unormowanych. Przestrzeń sprzężona.
  3. Twierdzenia Hahna-Banacha, o odwzorowaniu otwartym, o domkniętym wykresie, Banacha-Steinhausa.
  4. Przestrzenie unitarne i przestrzenie Hilberta.
  5. Prostopadłość i rzutowanie prostopadłe. Twierdzenia o zbiorze wypukłym i rzucie prostopadłym.
  6. Twierdzenie Riesza.
  7. Układy ortonormalne i szeregi Fouriera w przestrzeni Hilberta.
  8. Układ trygonometryczny i jego zupełność.
  9. Słaba zbieżność.