Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką użyteczności oprogramowania, zasad projektowania interfejsów użytkownika oraz metodami testowania oprogramowania pod kątem spełnienia oczekiwań przyszłych i obecnych użytkowników. Tematem zajęć są metody ustalania z użytkownikami wymagań dotyczących funkcjonalności oprogramowania i interfejsów. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą dotyczyć m.in. użyteczności oprogramowania, user experience, projektowania interakcji, metod określania i weryfikowania wymagań, architektura informacji, planowania prac nad projektem programistycznym oraz tworzenia testów funkcjonalnych i pracy zespołowej.