Kurs z metod numerycznych na 1 roku informatyki inżynierskiej, studia stacjonarne.
Rok akademicki 2022/23, semestr letni