Kurs na 1 roku informatyki inżynierskiej, studia niestacjonarne.