Materiały dydaktyczne do przedmiotu Algebra A, studia stacjonarne 2022/2023