Kurs na potrzeby zajęć z Matematyki 2 dla studentów 1. roku Informatyki Stosowanej (grupa 4).

Zawartość: warunki zaliczenia, zakres kolokwiów i egzaminu, zestawy zadań, materiały teoretyczne.