kurs z przedmiotu Algorytmy i programowanie, laboratorium, gr. 2, II rok, s. letni 2022/2023