Kurs na 2 roku Informatyki inżynierskiej, studia stacjonarne