Celem zajęć w tym module jest przygotowanie studenta do samodzielnego projektowania i tworzenia prostych systemów ekspertowych z użyciem narzędzi komputerowych. Aby to osiągnąć student powinien charakteryzować się pełnym zrozumieniem tematyki systemów ekspertowych, w tym potrafi określić i wybrać najwłaściwszą metodę zapisu wiedzy do zadanej sytuacji. Student potrafi również wykorzystać poznane zagadnienia sztucznej inteligencji w konstrukcji algorytmów i programów.