Laboratorium z przedmiotu Informatyka A w roku akademickim 2022/2023 - grupa laboratoryjna 2 (w USOS oznaczona jako 3).