Opracowane materiały są przeznaczone dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka

Kurs zawiera podstawowe pojęcia związane z techniką cyfrową, które są niezbędne do budowy bardziej złożonych układów elektronicznych. Podczas przygotowywania materiałów, szczególny nacisk położono na technologie wytwarzania układów cyfrowych (TTL oraz CMOS). Kurs został podzielony na dwie części: 

  • układy kombinacyjne (bramki logiczne) 
  • układy sekwencyjne (przerzutniki)

Dodatkowo w materiałach można znaleźć opis działania bloków funkcjonalnych, takich jak multipleksery, demultuipleksery czy układów arytmetycznych.