Hasło dostępu do kursu: <ID_GRUPY>, np. A1, C5.
Osoby z lat II i III chodzące do grup z I rokiem, używają klucza dostępu grupy I roku, z którą chodzą na zajęcia.