Nazwa przedmiotu: Kombinatoryka 

semestr: letni

kierunek: Matematyka

rok:  studia I stopnia, II rok

Specjalność: modelowanie matematyczne, nauczanie matematyki i zajęć komp.