Literatura

 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa, 2001.
 2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewska,  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach,  tom 1, PWN, Warszawa, 1998.
 3. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy Stochastyczne, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.
 4. A. Plucińska, E. Pluciński, Zadania z probabilistyki, PWN, Warszawa, 1983.

Treści

 1. Podstawowe schematy kombinatoryczne.
 2. Przestrzeń probabilistyczna i własności prawdopodobieństwa.
 3. Klasyczny i geometryczny model prawdopodobieństwa.
 4. Prawdopodobieństwo warunkowe. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym oraz wzór Bayesa.
 5. Niezależność zdarzeń oraz klas zdarzeń. Lemat Borela – Cantelliego i prawo 0-1 Kołmogorowa.
 6. Pojęcie zmiennej losowej, jej rozkładu prawdopodobieństwa oraz dystrybuanty.
 7. Gęstość rozkładu ciągłego oraz jej związek z dystrybuantą.
 8. Funkcje zmiennej losowej. Twierdzenie o gęstości gładkiego przekształcenia zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym.
 9. Parametry rozkładów: wartość oczekiwana i wariancja.
 10. Nierówności Markowa i Czebyszewa.
 11. Niezależność zmiennych losowych i jej charakteryzacja w języku rozkładów, dystrybuant i gęstości brzegowych wektora losowego. Wartość oczekiwana iloczynu oraz wariancja sumy niezależnych zmiennych losowych.