grupa konwersatoryjna z Algorytmów i programowania, II rok matematyki, semestr letni 2022/2023