Kurs obejmuje wykłady dotyczące wykrywania odchyleń w danych. W trakcie wykładów studenci mają szansę zapoznać się z tematyką wykrywania odchyleń, poznają najważniejsze metody i algorytmy, z przykładami. W trakcie laboratorium studenci mogą w praktyce, w wybranym środowisku programistycznym, np. Python, porównywać działanie wybranych algorytmów.