Projekt edukacyjny

„UNIWERS-US.

Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”